Представителят на ДПБ, Диана Георгиева представи проект WeGo! пред джендър експерти от 7 страни (Ирландия, Испания, Германия, Румъния, Литва, България и Австрия), участници в проект EmProve* (https://emproveproject.eu/ ) , финансиран по програма Erasmus +.

Проектът има за цел разработка на модел за овластяване на жени – жертви на домашно насилие, използвайки методите на гемификация. Диана Георгиева представи разработения наръчник за работа с жени- преживели насилие от интимния партньор по проект WeGo! В последвалата след това дискусия, всички присъстващи се обединиха около мнението, че между двата проекта има много общи моменти и част от инструментите в наръчника могат да се използват по време на мисиите, които в момента са разработват по проект EmProve. Присъстващите експерти изявиха желание след финализиране на останалите материали да получат достъп до тях и възможност да ги използват в своята работа.

 


* Диана Георгиева участва в обучение за обучители  по проект EmProve (През м. септември 2017 г. ДПБ се присъедини към екипа на проекта като асоцииран партньор) в гр. Хихон, Испания в периода 05-10.11.2017 г.