На 30.11.2017г. и 01.12.2017 г. в Европейския Парламент в Брюксел се състоя финалната конференция по проект “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity.

В рамките на конференцията се обсъдиха резултатите от двугодишните усилия на партньорите, адресиращи подобряване на програми за икономическо овластяване на жени жертва на насилие от интимният партньор.

Представителите на ДПБ, Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева взеха активно участие в организираните дискусии в рамките на двата работни дни.