На 12.12.2017 год, в Народното събрание, пред членовете на Националния съвет по равнопоставеност на половете, г-жа Станимира Хаджимитова представи проект WeGo!.

Г-жа Хаджимитова запозна представитeли на държавната администрация в лицето на г-жа Росица Димитрова (Зам. министър на труда и социалната политика), г-н Красимир Велчев (Председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията),г-жа Тагаринска (Министерство на туризма) ,директора на Европейският институт по равнопоставеност на половете, г-жа Виргиния Лангбак, Председателят на синдиката на българските учители, г-жа Янка Такева с препоръките, изработени в рамките на проекта.

През целият месец декември ще продължи запознаването с резултатите от проекта на народни представители – членове на парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика, по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите не гражданите, по вероизповеданията и правата на човека; към регионалните дирекции по социално подпомагане в общините, в които пилотно се изпълняваха дейности /Дупница, Перник, Плевен, Търговище, Русе и Силистра/, джендър експерти от страната и чужбина, представители на бизнеса.

Резултати по проект WeGo! - Изтегли в PDF

Иконографика по проект WeGo!