Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка: Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

Посвещава се на всички преживели насилие в партньорската връзка, които се борят за икономическата си независимост. Вие сте пример за овластяване на всички жени!

Изтегли в PDF формат - 3,33МВ

Този Наръчник е изготвен с финансовата подкрепа на Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейският съюз. Съдържанието на Наръчника е отговорност на партньорите по проекта и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейската комисия.