Получените резултати и научените уроци от проекта ни дават право да се обърнем със следните препоръки в рамките на ЕС за предприемане на по-устойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор.

Препоръки към заинтересованите страни в рамките на проект WeGO! Изтегли в PDF формат - 281kВ

WE GO! (Women Economic-independence & Growth Opportunity) - www.wegoproject.eu е двугодишен проект, съфинансиран от ЕС, който се фокусира върху преживелите насилие от интимния партньор и липсата на икономическа независимост, която се явява основна причина жените да продължават да стоят в насилствената връзка и да не търсят устойчиви алтернативи за себе си и своите деца.