В правителствената програма на правителството за интегриране на малцинствата в българското общество под надслов : "Хората са богатството на България" се отрежда особено важно място на ролята на неправителствените организации в този процес.

Работейки по темата "равнопоставеност на половете", фондация "Джендър проект в България" отделя специално внимание на проблемите на етническите малцинства и в частност на жените - представителки на различни етноси в България.

В рамките на проекта "Домашното насилие в България" и 16-те Международни дни против насилието над жени през 2001 година бяха проведени срещи с ромски жени от град Враца и град Оряхово. Определението на домашното насилие, причини и следствия, митове и реалности, организации които работят по темата, данните от социологическото изследване за домашното насилие, специфичност при етническите групи, подготвяния законопроект срещу домашното насилие - това бяха основните теми на семинара.
На срещите беше прожектиран и обсъждан и филма "Несподеленото мълчание", който третира темата за домашното насилие в ромската, турската и българо-мохамеданската общност.

В рамките на проекта "Жените могат - II през 2002 година беше проведен семинар с жени от ДПС. На среща с ръководството на ДПС и женската организация беше направен анализ на мястото на жените в ръководните органи на партията, окуражаване на жените да участват по-активно в обществения и политически живот, увеличаване броя на жените в Парламента и местната власт.
Такава среща беше проведена и с Младежката група на ДПС по проблемите на младите хора, техния достъп до ръководните длъжности в партия ДПС, обучението на младежите за придобиване на политически умения и тяхното бъдеще в политическия живот.

В рамките на Кампанията на НДИ (NDI - National Democratic Institute) "Ти избираш" през 2003 година, в навечерието на местните избори, в град Перник беше проведен в "Обществен дебат" по проблемите на ромската общност в града. На три предварителни срещи с представители на : младите хора в ромската общност, ромските жени и смесена група бяха идентифицирани основните проблеми на ромите в града. Основните три проблема бяха описани в писма до предизборните щабове на кандидатите за кметова в град Перник. На "дебата" присъстваха около 200 роми и 12 от кандидатите за кметове. Основната цел беше да се запознаят ромите на живо с кандидатите за кметове, а те самите да представят своите платформи, като отговорят на предварително поставените от ромите проблемни въпроси - как ще бъдат удовлетворени техните нужди .
Една от участничките в дебата беше избрана и понастоящем е кмет на град Перник.

През 2003 година Фондация "Джендър проект в България" раздаде малки грантове по темата "Бедност и безработица при жените ". Два от проектите бяха изпълнявани в малки села населени предимно с ромска общност - с. Лиляк, обл. Търговище и с.Крайници, обл. Дупница. Групите жени, предимно ромки преминаха курс по квалификация в шивачески, фризьорски умения и шиене на саи / кожената част на обувката/. Всички завършиха успешно обучението и бяха приети на работа.