През 2003 година Фондация "Джендър проект в България" реализира първата си финансираща Програма с подкрепата на GLOBAL FUND FOR WOMEN-USA, в рамките на 15 th ANNIVERSARY PARTNERSHIP GRANTS PROGRAM. Обучени бяха 11 НПО по темите : ролята на НПО за развитие на обществото, "джендър концепция", писане и изпълнение на проекти, счетоводство на НПО, работа с медиите и местната власт.
В рамките на 15 000 щ.дол., на конкурсен принцип бяха подкрепени финансово проекти на 5 НПО, работещи по проблемите на бедността и безработицата при жените :

  • Сдружение "Знание, успех, промяна" - град Дупница
  • Съюз на жените "Проксен" - град Казанлък
  • Фондация "Максима" - град Хасково
  • Женско сдружение "МАК-21"- с.Макариополско, общ. Търговище
  • Женско сдружение "Лиляк"- с. Лиляк, общ. Търговище


През 2004 година Фондация "Джендър проект в България" в рамките на донорската програма на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ, регистриран през месец септември т.г. реализира втората си финансираща програма.В конкурса за кандидатстване бяха обявени две теми : "домашното насилие" и "бедност и безработица при жените".
От кандидатствалите 28 проекта, Комисия от независими експерти за оценка на проектите и разпределение на грантовете одобри 6 проекта, като пет от тях са ориентирани към домашното насилие и един е насочен към осигуряване на квалификация и заетост на безработни жени.

Сумата от 24 000 лева беше разпределена за финансиране на проекти на следните организации:

Проектите се изпълняват в срок от 6 месеца - от 01.11.2004 - 30.05.2004 год.