ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Форум за ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСТ - Град Чирпан

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 307.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване нетърпимостта към домашното насилие като нарушение на човешките права и борба срещу конкретните му прояви.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 20 ноември 2004 година от 11.00 часа в град Чирпан беше открит официално КОНСУЛТАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, в изпълнение на проекта, финансиран от Фондация "Джендър проект в България", в рамките на донорската програма на Български Фонд за жените.
Проектът се изпълнява от "Форум за женска солидарност".
На откриването присъства кметът на град Чирпан г-н Васил Донев и неговият заместник г-н Ивайло Крачолов.

Ръководството на общинската управа обеща в присъствието на медиите подкрепата на общината за продължаване работата на Центъра и след приключването на проекта.
Местните медии - кабелна телевизия "Евроком"-Чирпан излъчи репортаж за откриването на центъра и номера на горещия телефон . Вестник "Чирпански новини" публикува информация за услугите, които ще предоставя центъра, телефонния номер и резултатите от проведената анкета за нагласите на обществеността по темата "домашно насилие". В срещата участваха Калинка Сливкова - координатор програмата от Фондация "Джендър проект в България" и Здравка Сафари от Форум за женска солидарност.
Откриването на Център беше посветено на предстоящите международни "16 дни срещу насилието над жени".
На следващият ден Центърът вече е бил посетен от една жена, живееща в ситуация на насилие.
Ръководителката на проекта Кама Ганева е посетила своите колежки от Гражданско сдружение "Алтернатива 55" в град Стара Загора, които също работят по проект "домашно насилие", финансиран от Български Фонд за жените за обмяна на опит, добри практики и информационни материали.Групите, които са финансирани от донорската програма на Фонда вече се чувстват като част от една женска мрежа и се подкрепят взаимно в усилията си да подобрят положението на жените - жертви на домашно насилие.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Фондация "П.У.Л.С" - град Перник

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 605.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да инициира процес на гражданска нетърпимост към формите на домашно насилие в пет села от региона на град Перник; да запълни липсата на информация, както сред представителите на местните структури, така и да запознае населението от пет села с естеството на проблема; да окаже помощ и съдействие на жени, намиращи се в актуална ситуация на насилие и да активира техния индивидуален потенциал за преодоляване на травматичната ситуация.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 10 декември 2004 година Фондация "П.У.Л.С."- град Перник закри кампанията си : "16 дни против насилието над жени" с инициативата: "Отворени врати", с участието на Калинка Сливкова - координатор на донорската програма на Български Фонд за жените. Тя е само част от мероприятията по изпълнението на проекта: на 1 декември т.г. Фондация "ПУЛС" е провела среща със жени от село Братановци в местното читалище, с участието на кмета на селото, учителки, жени които са се обръщали за помощ към Център за подкрепа на жени-жертви на домашно насилие, жени-членки на училищното настоятелство. На 13 декември т.г. се предвижда провеждането на такава среща в село Драгичево и на 15 декември т.г. в град Трън.
Срещите с жените в самите села, на "тяхна територия" отключва тяхното доверието към организациите, които работят по темата, кара ги да бъдат по-откровени и открити при споделянето на проблемите, спестява им време и разходи да отидат до града и да търсят сами помощ.
Проектът задоволява потребностите на жените от малките населени места от получаването на информация за възможните алтернативи на реагиране в ситуация на домашно насилие, когато има риск за живота им, информация за съществуващите служби, които могат да окажат помощ на жените и децата в ситуация на домашно насилие.
В рамките на проекта е изработен 36-секунден клип по темата "домашно насилие", който по време на 16-те дни се излъчва всеки ден в праймтайм по местната кабелна телевизия "Кракра" и е излъчван в неделни предавания по телевизия " 7 дни" и "Канал 3".
Инициативата "Отворени врати" цели да популяризира работата на Центъра за работа с жени и деца - жертви на насилие.
На 10 декември 2004 година вратите на офиса на фондация "ПУЛС" наистина не можеха да се затворят от посетители. Първата група беше от 30 жени, работещи в сферата на социалните услуги, като 10 от тях бяха от съседен град Радомир. Те проявиха интерес към услугите, които предлагат центъра и как биха могли да ги предлагат на групите с които работят, защото много често се сблъскват с прояви на насилие, както между съпрузи, така и между деца и техните родители, насилието на улицата, в училището. Изгледаха с интерес филма, свързан с трафика на момичета и специално направения за кампанията клип против домашното насилие. Задаваха много въпроси и на представителката на "Джендър проект", като най-вече се интересуваха как могат да кандидатстват за финансиране по донорската програма на Български Фонд за жените.
На посещение в Центъра дойдоха и двама полицаи, които са участвали в проведения семинар за повишаване чувствителността на полицаите по темата "домашно насилие". Те споделиха, че въпреки, че Закона за защита срещу домашното насилие все още не е влязъл в сила полицията в град Перник от две години вече, благодарение на Фондация "ПУЛС" оттделя по-специално внимание на подадени при тях сигнали и смятат, че има начини да бъде повлияно на насилника да промени поведението си.
След това дойде група от 18 човека - момчета и момичета от 8-ми клас. С тях разговаряха младите доброволци от Младежкия клуб към фондацията, които провеждат програми в училищата на град Перник.
Пристигнаха и дечица от 4-ти клас, водени от педагогическата съветничка, която работи като доброволец към Фондация "ПУЛС". С голям интерес слушаха и дори имаха отношение по проблема за насилието, как не трябва с насилие да се разрешават конфликтите.
Всички с удоволствие си закачваха "бялата панделка" в знак на солидарност с кампанията против насилието над жени. естните медии - електронни и печатни бяха част от посетителите в центъра.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"- град Стара Загора

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 788.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се предоставят услуги на жени от региона, пострадали от домашно насилие ; Да се повиши обществената информираност и чувствителност към домашното насилие над жени и деца и разпознаването му като нарушение на човешките права.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 30 ноември 2004 в град Стара Загора на специално свикана пресконференция от Гражданско сдружение "Алтернатива 55" беше представен проектът : "Обществото срещу домашното насилие над жени", финансиран от донорската програма на Български Фонд за жените.
Срещата се проведе в офиса на сдружението, с участието Калинка Сливкова от Фондация "Джендър проект в България".
В подготвената за медиите информация бяха представени основните цели и дейности, които се предвиждат в рамките на проекта, разкриването на Бюро за информация и подкрепа , както и гореща телефонна линия за деца и жени, пострадали от насилие.

Местната кабелна телевия "ВЕРЕЯ" излъчи във вечерните новини репортаж от пресконференцията и анонсира номера на горещата телефонна линия.
Вестник "Старозагорски новини" и вестник "24 часа" публикуваха материали за стартиране на проекта и телефона за подкрепа. Радио "Стара Загора" в предаването си "Моята неделя" на 05.12.2004 от 9 до 10 часа излъчи обширен репортаж от пресконференцията, интервюта с ръководителката на проекта Мария Вълдобрева и координатора на програмата Калинка Сливкова.
вестник Старазагорски новини от  2 декември 2004 година Бяха коментирани и дейностите, включени в кампанията :"16 дни против насилието над жени", необходимостта от приемането на Закона за защита срещу домашното насилие и потребността от организирането на Център за социални услуги към общината, където да бъде включена и защитата на жертвите на домашно насилие. Това би направило процеса по-устойчив във времето и ще ангажира и обединява усилията на много институции, имащи отношение по проблема.
На следващият ден след пресконференцията и медийното отразяване в Бюрото за информация и подкрепа са получени 5 обаждания по телефона и една жена е посетила офиса за консултация. Това още веднъж доказва ролята на медиите в процеса на разпространение на информация и партньорство с неправителствените организации.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Фондация "МАКСИМА" - град Хасково

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 2 280.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подпомагане на бедни и безработни жени, жертвш на домашно насилие чрез подкрепа, повишаване на тяхната информираност и партниране в процеса на търсене на работа. Възстановяване и разширяване дейността на "Консултативния център", открит с финансовата подкрепа на Фондация "Джендър проект в България" в рамките на финансиращата програма от 2003 година.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 29 Ноември 2004 година в град Хасково, на специална пресконференция беше обявено стартирането на проекта "Мултидисциплинарен подход за работа с бедни и безработни жени, жертви на домашно насилие", който се явява едно продължение на работата на Консултативен Център за жени-безработни и жертви на насилие, открит от Фондация "Максима" през 2003 година, със финансовата подкрепа на GLOBAL FUND FOR WOMEN - USA.Този център вече е добре известен в града и региона и към него са се обърнали за помощ около 40 жени.
Новият метод "мултидисциплинарен подход" към проблема "домашно насилие" предполага работа на един мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ представители на: местната власт, РДВР, социални грижи, отдел "Закрила на детето", Бюрото по труда. Само обединените усилия на всички институции, имащи отношение по проблема могат да подобрят положението на жените в една общност.
Инициативите в рамките на "16-дневната кампания срещу насилието над жени" целят още веднъж да се напомни на обществото, че проблемът продължава да се задълбочава и очаква своето разрешаване чрез приемането на Закона за защита срещу домашното насилие.
Кабелна телевизия "Рекординг"-Хасково засне репортаж от офиса на Консултативния Център и излъчи във вечерните новини 3-минутен запис с коментар и номера на горещият телефон, на който могат да се обаждат жените.
Регионалния център на "ДАРИК РАДИО" излъчи на живо от студио, с участието на Марияна Войкова и Калинка Сливкова половинчасово предаване, посветено на темата "домашното насилие". Имаше обаждания по отворен телефон, коментар за разпространението на явлението на местно ниво и най-вече необходимостта от приемането на Закона за защита на жертвите от домашно насилие. Слушателите, които се обадиха коментираха необходимостта не само от консултации, но и приют за приемане на жените, когато се намират в критична ситуация, застрашаваща живота им. За съжаление в този регион за последните няколко месеца са се случили много жестоки актове на домашно насилие, довели дори до смъртен изход . В Центъра постъпват все повече сигнали и от съседните села в региона, което показва, че жените дори и от селата вече намират смелост да говорят по проблема, просто трябва информацията да достига до тях и да са убедени, че прекрачвайки границата на мълчанието ще получат помощ, а не влошаване на положението си. Регионалният вестник "Хасковска Марица" озаглави коментара си :"За насилието и добрите намерения", насочен към бездействието на Парламента по отношение гласуването на Закона срещу домашното насилие. Въпреки "добрите намерения" на Парламента законът, а и жертвите ще трябва да изчакат депутатите да си изкарат Коледната ваканция!

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Сдружение "Знание, успех, промяна" - град Дупница

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 3 220.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да подпомогне социалната интеграция на безработни, социално слаби жени от ромски и български произход от село Червен Брег чрез придобиване на квалификация в шиене на трикотаж, което да ги направи по-конкурентноспособни при намирането на работа.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 18 ноември 2004 година беше стартиран проекта :"Придобиване на квалификация и преквалификация на селски жени от български и ромски произход от село Червен Брег с цел повишаване конкурентността им на пазара на труда", финансиран по донорската програма на Български Фонд за жените по темата : "Бедност и безработица при жените ", изпълняван от Сдружение "Знание, успех, промяна" - град Дупница. Сдружението участва за втора година в тази програма - през 2003 година организира обучение на безработни жени в шиене на саи и стова се осигурява неговата устойчивост.

Общо 16 жени от селото - две групи по 8 жени ще бъдат обучавани три пъти в седмицата в придобиване на шивашки умения/ шиене на трикотаж/. Всяка група ще премине обучение от 2.5 месеца. В селото има шивашки цех и с директора на цеха са водени разговори за приемане на жените на работа, разбира се след като покажат, че са придобили съответните умения.
На откриването на малката работилница с четири шивашки машини присъства и кметът на село Червен Брег - г-н Сашо Мавров. Той оцени високо усилието на неправителствени организации да провеждат обучителни програми с жените на място, в селото, защото повечето от тях са безработни и не могат да си позволят дори пътни разноски да отидат до града да търсят работа или курсове за квалификация. Кметът обеща съдействие за устройване на жените на работа след приключване на курса.
На неформална среща с жените в селското кафене Калинка Сливкова от фондация "Джендър проект в България" им разказа за работата на фондацията, темите по които работи, регистрирането на Български Фонд зажените, като не пропусна да отбележи и 16-те дни против насилието срещу жени, които предстоят да се проведат.
Местната кабелна телевизия "РИЛА "ТВ беше изпратила на място екип, който във вечерните новини отрази събитието в 3-минутен репортаж. На 10 декември т.г.- последният ден от 16-те дни срещу насилието над жени, Сдружението ще обяви на пресконференция стартирането и на втория проект, финансиран от GLOBAL FUND FOR WOMEN - Консултативен център за жени и деца-жертва на домашно насилие.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Асоциация "НАЯ" - град Търговище

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 800.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Стимулиране активността на местните медии от град Търговище в борбата срещу домашното насилие чрез повишаване на техните знания и умения за фокусиране на дейността си върху домашното насилие, като нарушение на основните човешки права; информиране на гражданите и съдействие за промяна на нагласите на местните и държавните институции по този проблем.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 03 и 04 декември 2004 год . Асоциация "НАЯ"- град Търговище, в рамките на проекта "Борбата с домашното насилие в обектива на медиите" проведе 2-дневен обучителен семинар за журналисти от местните медии.В работата на семинара участва и Калинка Сливкова като координатор на проекта.
В трейнинга участваха журналисти от местната кабелна телевизия "Търговище", вестник "Търговищки новини", водещият публистично предаване "Студио 52", представител на общината - завеждащ "Връзки с обществеността".
Основната цел на семинара беше да се повиши информираността на журналистите по темата "домашно насилие", оттам и тяхната чувствителност по темата, мотивирането им да участват в една масирана медийна кампания в региона за информиране на цялата общественост. Чрез много конкретни казуси, работа в групи, обсъждане на конкретни примери изнесени във вестници, беше предизвикана дискусия за мястото и ролята на медиите, особено в една превантивна кампания, насочена към младите хора.
Асоциация "НАЯ"- град Търговище
Беше прожектиран клипа на Асоциация "SOS-семейства в немилост"-град Варна, които работят по темата "домашното насилие" от няколко години и имат опит в изготвянето на такива материали. Клипът е 3-минутен, със заглавие :"Днес получих цветя"- много въздействащо послание към жертвите на домашно насилие, които не се решават да напуснат връзката, което понякога завършва с фатален край - "най-много цветя получих в деня на моето погребение".
Беше прожектиран и дискутиран и филма на фондация "Джендър проект в България" - "Тя и Той - две роли в една пиеса". Филмът е сниман в Сливенския затвор и представя истинските истории на две жени, които излежават присъди за убийство на съпрузите си след 15-20 годишен брак в обстановка на физическо и психическо насилие.
И двата материала предизвикаха много въпроси и отговори на тезата за ролята и мястото на медиите за сформиране на атмосфера на нетърпимост към явлението в цялото общество, за начина по който един акт на насилие може да бъде употребен със сензационна цел за привличане на читатели или зрители или да отправя послание за нетърпимост и пътища и начини за оказване на помощ на жертвата.

Участващите в работата на семинара журналисти не пропуснаха възможността да вземат интервюта от Светла Сивчева като ръководител на проекта и Калинка Сливкова като координатор на програмата. Бяха излъчени материали за темите на семинара в местната кабелна телевизия и местният вестник. Семинарът беше проведен в рамките на кампанията "16 дни против насилието над жени" , с цел да бъде привлечено вниманието на цялата общественост към темата "домашно насилие", към факта, че това е световен проблем на жените - не само на българките. Но в другите страни по света има организации, които работят за подпомагане жертвите на насилие и има законодателство, което защитава жертвите на насилие.
Асоциация "НАЯ", с изпълнението на проекта "Домашното насилие в обектива на медиите" си поставя задачата да привлече общественото внимание към проблема в град Търговище , да обедини усилията на институциите и медиите за провеждането на една информационна кампания. На 10 декември т.г.,последният ден от кампанията "16 дни против насилието над жени", по инициатива на Асоциация "НАЯ" беше проведена акция "Бяла панделка " - всички мъже които работят в Община Търговище си закачиха на сакото символа "бяла панделка"- мъже против насилието над жени.
Проектът "Домашното насилие в обектива на медиите" в град Търговище предвижда изработването на клип по темата, поредица от предавания по телевизията и рубрика в местният вестник по темата "домашно насилие". Активното участие на журналистите в семинара подсказва, че местните медии в град Търговище ще бъдат добрият партньор за успешното изпълнение на проекта.

През 2003 година Фондация "Джендър проект в България" реализира първата си финансираща Програма с подкрепата на GLOBAL FUND FOR WOMEN-USA, в рамките на 15 th ANNIVERSARY PARTNERSHIP GRANTS PROGRAM. Обучени бяха 11 НПО по темите : ролята на НПО за развитие на обществото, "джендър концепция", писане и изпълнение на проекти, счетоводство на НПО, работа с медиите и местната власт.
В рамките на 15 000 щ.дол., на конкурсен принцип бяха подкрепени финансово проекти на 5 НПО, работещи по проблемите на бедността и безработицата при жените :

  • Сдружение "Знание, успех, промяна" - град Дупница
  • Съюз на жените "Проксен" - град Казанлък
  • Фондация "Максима" - град Хасково
  • Женско сдружение "МАК-21"- с.Макариополско, общ. Търговище
  • Женско сдружение "Лиляк"- с. Лиляк, общ. Търговище


През 2004 година Фондация "Джендър проект в България" в рамките на донорската програма на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ, регистриран през месец септември т.г. реализира втората си финансираща програма.В конкурса за кандидатстване бяха обявени две теми : "домашното насилие" и "бедност и безработица при жените".
От кандидатствалите 28 проекта, Комисия от независими експерти за оценка на проектите и разпределение на грантовете одобри 6 проекта, като пет от тях са ориентирани към домашното насилие и един е насочен към осигуряване на квалификация и заетост на безработни жени.

Сумата от 24 000 лева беше разпределена за финансиране на проекти на следните организации:

Проектите се изпълняват в срок от 6 месеца - от 01.11.2004 - 30.05.2004 год.