ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Асоциация "НАЯ" - град Търговище

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 800.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Стимулиране активността на местните медии от град Търговище в борбата срещу домашното насилие чрез повишаване на техните знания и умения за фокусиране на дейността си върху домашното насилие, като нарушение на основните човешки права; информиране на гражданите и съдействие за промяна на нагласите на местните и държавните институции по този проблем.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 03 и 04 декември 2004 год . Асоциация "НАЯ"- град Търговище, в рамките на проекта "Борбата с домашното насилие в обектива на медиите" проведе 2-дневен обучителен семинар за журналисти от местните медии.В работата на семинара участва и Калинка Сливкова като координатор на проекта.
В трейнинга участваха журналисти от местната кабелна телевизия "Търговище", вестник "Търговищки новини", водещият публистично предаване "Студио 52", представител на общината - завеждащ "Връзки с обществеността".
Основната цел на семинара беше да се повиши информираността на журналистите по темата "домашно насилие", оттам и тяхната чувствителност по темата, мотивирането им да участват в една масирана медийна кампания в региона за информиране на цялата общественост. Чрез много конкретни казуси, работа в групи, обсъждане на конкретни примери изнесени във вестници, беше предизвикана дискусия за мястото и ролята на медиите, особено в една превантивна кампания, насочена към младите хора.
Асоциация "НАЯ"- град Търговище
Беше прожектиран клипа на Асоциация "SOS-семейства в немилост"-град Варна, които работят по темата "домашното насилие" от няколко години и имат опит в изготвянето на такива материали. Клипът е 3-минутен, със заглавие :"Днес получих цветя"- много въздействащо послание към жертвите на домашно насилие, които не се решават да напуснат връзката, което понякога завършва с фатален край - "най-много цветя получих в деня на моето погребение".
Беше прожектиран и дискутиран и филма на фондация "Джендър проект в България" - "Тя и Той - две роли в една пиеса". Филмът е сниман в Сливенския затвор и представя истинските истории на две жени, които излежават присъди за убийство на съпрузите си след 15-20 годишен брак в обстановка на физическо и психическо насилие.
И двата материала предизвикаха много въпроси и отговори на тезата за ролята и мястото на медиите за сформиране на атмосфера на нетърпимост към явлението в цялото общество, за начина по който един акт на насилие може да бъде употребен със сензационна цел за привличане на читатели или зрители или да отправя послание за нетърпимост и пътища и начини за оказване на помощ на жертвата.

Участващите в работата на семинара журналисти не пропуснаха възможността да вземат интервюта от Светла Сивчева като ръководител на проекта и Калинка Сливкова като координатор на програмата. Бяха излъчени материали за темите на семинара в местната кабелна телевизия и местният вестник. Семинарът беше проведен в рамките на кампанията "16 дни против насилието над жени" , с цел да бъде привлечено вниманието на цялата общественост към темата "домашно насилие", към факта, че това е световен проблем на жените - не само на българките. Но в другите страни по света има организации, които работят за подпомагане жертвите на насилие и има законодателство, което защитава жертвите на насилие.
Асоциация "НАЯ", с изпълнението на проекта "Домашното насилие в обектива на медиите" си поставя задачата да привлече общественото внимание към проблема в град Търговище , да обедини усилията на институциите и медиите за провеждането на една информационна кампания. На 10 декември т.г.,последният ден от кампанията "16 дни против насилието над жени", по инициатива на Асоциация "НАЯ" беше проведена акция "Бяла панделка " - всички мъже които работят в Община Търговище си закачиха на сакото символа "бяла панделка"- мъже против насилието над жени.
Проектът "Домашното насилие в обектива на медиите" в град Търговище предвижда изработването на клип по темата, поредица от предавания по телевизията и рубрика в местният вестник по темата "домашно насилие". Активното участие на журналистите в семинара подсказва, че местните медии в град Търговище ще бъдат добрият партньор за успешното изпълнение на проекта.