ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Сдружение "Знание, успех, промяна" - град Дупница

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 3 220.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да подпомогне социалната интеграция на безработни, социално слаби жени от ромски и български произход от село Червен Брег чрез придобиване на квалификация в шиене на трикотаж, което да ги направи по-конкурентноспособни при намирането на работа.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 18 ноември 2004 година беше стартиран проекта :"Придобиване на квалификация и преквалификация на селски жени от български и ромски произход от село Червен Брег с цел повишаване конкурентността им на пазара на труда", финансиран по донорската програма на Български Фонд за жените по темата : "Бедност и безработица при жените ", изпълняван от Сдружение "Знание, успех, промяна" - град Дупница. Сдружението участва за втора година в тази програма - през 2003 година организира обучение на безработни жени в шиене на саи и стова се осигурява неговата устойчивост.

Общо 16 жени от селото - две групи по 8 жени ще бъдат обучавани три пъти в седмицата в придобиване на шивашки умения/ шиене на трикотаж/. Всяка група ще премине обучение от 2.5 месеца. В селото има шивашки цех и с директора на цеха са водени разговори за приемане на жените на работа, разбира се след като покажат, че са придобили съответните умения.
На откриването на малката работилница с четири шивашки машини присъства и кметът на село Червен Брег - г-н Сашо Мавров. Той оцени високо усилието на неправителствени организации да провеждат обучителни програми с жените на място, в селото, защото повечето от тях са безработни и не могат да си позволят дори пътни разноски да отидат до града да търсят работа или курсове за квалификация. Кметът обеща съдействие за устройване на жените на работа след приключване на курса.
На неформална среща с жените в селското кафене Калинка Сливкова от фондация "Джендър проект в България" им разказа за работата на фондацията, темите по които работи, регистрирането на Български Фонд зажените, като не пропусна да отбележи и 16-те дни против насилието срещу жени, които предстоят да се проведат.
Местната кабелна телевизия "РИЛА "ТВ беше изпратила на място екип, който във вечерните новини отрази събитието в 3-минутен репортаж. На 10 декември т.г.- последният ден от 16-те дни срещу насилието над жени, Сдружението ще обяви на пресконференция стартирането и на втория проект, финансиран от GLOBAL FUND FOR WOMEN - Консултативен център за жени и деца-жертва на домашно насилие.