ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Фондация "МАКСИМА" - град Хасково

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 2 280.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подпомагане на бедни и безработни жени, жертвш на домашно насилие чрез подкрепа, повишаване на тяхната информираност и партниране в процеса на търсене на работа. Възстановяване и разширяване дейността на "Консултативния център", открит с финансовата подкрепа на Фондация "Джендър проект в България" в рамките на финансиращата програма от 2003 година.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 29 Ноември 2004 година в град Хасково, на специална пресконференция беше обявено стартирането на проекта "Мултидисциплинарен подход за работа с бедни и безработни жени, жертви на домашно насилие", който се явява едно продължение на работата на Консултативен Център за жени-безработни и жертви на насилие, открит от Фондация "Максима" през 2003 година, със финансовата подкрепа на GLOBAL FUND FOR WOMEN - USA.Този център вече е добре известен в града и региона и към него са се обърнали за помощ около 40 жени.
Новият метод "мултидисциплинарен подход" към проблема "домашно насилие" предполага работа на един мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ представители на: местната власт, РДВР, социални грижи, отдел "Закрила на детето", Бюрото по труда. Само обединените усилия на всички институции, имащи отношение по проблема могат да подобрят положението на жените в една общност.
Инициативите в рамките на "16-дневната кампания срещу насилието над жени" целят още веднъж да се напомни на обществото, че проблемът продължава да се задълбочава и очаква своето разрешаване чрез приемането на Закона за защита срещу домашното насилие.
Кабелна телевизия "Рекординг"-Хасково засне репортаж от офиса на Консултативния Център и излъчи във вечерните новини 3-минутен запис с коментар и номера на горещият телефон, на който могат да се обаждат жените.
Регионалния център на "ДАРИК РАДИО" излъчи на живо от студио, с участието на Марияна Войкова и Калинка Сливкова половинчасово предаване, посветено на темата "домашното насилие". Имаше обаждания по отворен телефон, коментар за разпространението на явлението на местно ниво и най-вече необходимостта от приемането на Закона за защита на жертвите от домашно насилие. Слушателите, които се обадиха коментираха необходимостта не само от консултации, но и приют за приемане на жените, когато се намират в критична ситуация, застрашаваща живота им. За съжаление в този регион за последните няколко месеца са се случили много жестоки актове на домашно насилие, довели дори до смъртен изход . В Центъра постъпват все повече сигнали и от съседните села в региона, което показва, че жените дори и от селата вече намират смелост да говорят по проблема, просто трябва информацията да достига до тях и да са убедени, че прекрачвайки границата на мълчанието ще получат помощ, а не влошаване на положението си. Регионалният вестник "Хасковска Марица" озаглави коментара си :"За насилието и добрите намерения", насочен към бездействието на Парламента по отношение гласуването на Закона срещу домашното насилие. Въпреки "добрите намерения" на Парламента законът, а и жертвите ще трябва да изчакат депутатите да си изкарат Коледната ваканция!