ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"- град Стара Загора

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 788.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се предоставят услуги на жени от региона, пострадали от домашно насилие ; Да се повиши обществената информираност и чувствителност към домашното насилие над жени и деца и разпознаването му като нарушение на човешките права.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 30 ноември 2004 в град Стара Загора на специално свикана пресконференция от Гражданско сдружение "Алтернатива 55" беше представен проектът : "Обществото срещу домашното насилие над жени", финансиран от донорската програма на Български Фонд за жените.
Срещата се проведе в офиса на сдружението, с участието Калинка Сливкова от Фондация "Джендър проект в България".
В подготвената за медиите информация бяха представени основните цели и дейности, които се предвиждат в рамките на проекта, разкриването на Бюро за информация и подкрепа , както и гореща телефонна линия за деца и жени, пострадали от насилие.

Местната кабелна телевия "ВЕРЕЯ" излъчи във вечерните новини репортаж от пресконференцията и анонсира номера на горещата телефонна линия.
Вестник "Старозагорски новини" и вестник "24 часа" публикуваха материали за стартиране на проекта и телефона за подкрепа. Радио "Стара Загора" в предаването си "Моята неделя" на 05.12.2004 от 9 до 10 часа излъчи обширен репортаж от пресконференцията, интервюта с ръководителката на проекта Мария Вълдобрева и координатора на програмата Калинка Сливкова.
вестник Старазагорски новини от  2 декември 2004 година Бяха коментирани и дейностите, включени в кампанията :"16 дни против насилието над жени", необходимостта от приемането на Закона за защита срещу домашното насилие и потребността от организирането на Център за социални услуги към общината, където да бъде включена и защитата на жертвите на домашно насилие. Това би направило процеса по-устойчив във времето и ще ангажира и обединява усилията на много институции, имащи отношение по проблема.
На следващият ден след пресконференцията и медийното отразяване в Бюрото за информация и подкрепа са получени 5 обаждания по телефона и една жена е посетила офиса за консултация. Това още веднъж доказва ролята на медиите в процеса на разпространение на информация и партньорство с неправителствените организации.