ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Фондация "П.У.Л.С" - град Перник

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 605.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да инициира процес на гражданска нетърпимост към формите на домашно насилие в пет села от региона на град Перник; да запълни липсата на информация, както сред представителите на местните структури, така и да запознае населението от пет села с естеството на проблема; да окаже помощ и съдействие на жени, намиращи се в актуална ситуация на насилие и да активира техния индивидуален потенциал за преодоляване на травматичната ситуация.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 10 декември 2004 година Фондация "П.У.Л.С."- град Перник закри кампанията си : "16 дни против насилието над жени" с инициативата: "Отворени врати", с участието на Калинка Сливкова - координатор на донорската програма на Български Фонд за жените. Тя е само част от мероприятията по изпълнението на проекта: на 1 декември т.г. Фондация "ПУЛС" е провела среща със жени от село Братановци в местното читалище, с участието на кмета на селото, учителки, жени които са се обръщали за помощ към Център за подкрепа на жени-жертви на домашно насилие, жени-членки на училищното настоятелство. На 13 декември т.г. се предвижда провеждането на такава среща в село Драгичево и на 15 декември т.г. в град Трън.
Срещите с жените в самите села, на "тяхна територия" отключва тяхното доверието към организациите, които работят по темата, кара ги да бъдат по-откровени и открити при споделянето на проблемите, спестява им време и разходи да отидат до града и да търсят сами помощ.
Проектът задоволява потребностите на жените от малките населени места от получаването на информация за възможните алтернативи на реагиране в ситуация на домашно насилие, когато има риск за живота им, информация за съществуващите служби, които могат да окажат помощ на жените и децата в ситуация на домашно насилие.
В рамките на проекта е изработен 36-секунден клип по темата "домашно насилие", който по време на 16-те дни се излъчва всеки ден в праймтайм по местната кабелна телевизия "Кракра" и е излъчван в неделни предавания по телевизия " 7 дни" и "Канал 3".
Инициативата "Отворени врати" цели да популяризира работата на Центъра за работа с жени и деца - жертви на насилие.
На 10 декември 2004 година вратите на офиса на фондация "ПУЛС" наистина не можеха да се затворят от посетители. Първата група беше от 30 жени, работещи в сферата на социалните услуги, като 10 от тях бяха от съседен град Радомир. Те проявиха интерес към услугите, които предлагат центъра и как биха могли да ги предлагат на групите с които работят, защото много често се сблъскват с прояви на насилие, както между съпрузи, така и между деца и техните родители, насилието на улицата, в училището. Изгледаха с интерес филма, свързан с трафика на момичета и специално направения за кампанията клип против домашното насилие. Задаваха много въпроси и на представителката на "Джендър проект", като най-вече се интересуваха как могат да кандидатстват за финансиране по донорската програма на Български Фонд за жените.
На посещение в Центъра дойдоха и двама полицаи, които са участвали в проведения семинар за повишаване чувствителността на полицаите по темата "домашно насилие". Те споделиха, че въпреки, че Закона за защита срещу домашното насилие все още не е влязъл в сила полицията в град Перник от две години вече, благодарение на Фондация "ПУЛС" оттделя по-специално внимание на подадени при тях сигнали и смятат, че има начини да бъде повлияно на насилника да промени поведението си.
След това дойде група от 18 човека - момчета и момичета от 8-ми клас. С тях разговаряха младите доброволци от Младежкия клуб към фондацията, които провеждат програми в училищата на град Перник.
Пристигнаха и дечица от 4-ти клас, водени от педагогическата съветничка, която работи като доброволец към Фондация "ПУЛС". С голям интерес слушаха и дори имаха отношение по проблема за насилието, как не трябва с насилие да се разрешават конфликтите.
Всички с удоволствие си закачваха "бялата панделка" в знак на солидарност с кампанията против насилието над жени. естните медии - електронни и печатни бяха част от посетителите в центъра.