ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА : Форум за ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСТ - Град Чирпан

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА : 4 307.00 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване нетърпимостта към домашното насилие като нарушение на човешките права и борба срещу конкретните му прояви.

Дейности по изпълнение на проекта:

На 20 ноември 2004 година от 11.00 часа в град Чирпан беше открит официално КОНСУЛТАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, в изпълнение на проекта, финансиран от Фондация "Джендър проект в България", в рамките на донорската програма на Български Фонд за жените.
Проектът се изпълнява от "Форум за женска солидарност".
На откриването присъства кметът на град Чирпан г-н Васил Донев и неговият заместник г-н Ивайло Крачолов.

Ръководството на общинската управа обеща в присъствието на медиите подкрепата на общината за продължаване работата на Центъра и след приключването на проекта.
Местните медии - кабелна телевизия "Евроком"-Чирпан излъчи репортаж за откриването на центъра и номера на горещия телефон . Вестник "Чирпански новини" публикува информация за услугите, които ще предоставя центъра, телефонния номер и резултатите от проведената анкета за нагласите на обществеността по темата "домашно насилие". В срещата участваха Калинка Сливкова - координатор програмата от Фондация "Джендър проект в България" и Здравка Сафари от Форум за женска солидарност.
Откриването на Център беше посветено на предстоящите международни "16 дни срещу насилието над жени".
На следващият ден Центърът вече е бил посетен от една жена, живееща в ситуация на насилие.
Ръководителката на проекта Кама Ганева е посетила своите колежки от Гражданско сдружение "Алтернатива 55" в град Стара Загора, които също работят по проект "домашно насилие", финансиран от Български Фонд за жените за обмяна на опит, добри практики и информационни материали.Групите, които са финансирани от донорската програма на Фонда вече се чувстват като част от една женска мрежа и се подкрепят взаимно в усилията си да подобрят положението на жените - жертви на домашно насилие.