Програмата "Жените в икономиката" е насочена предимно към безработните жени и дискриминационните условия на трудовия пазар.

Целеви групи:

  • безработни жени, регистрирани в Бюрата по труда;
  • жени със собствен бизнес, които имат желание да се ориентират към износ на своята продукция;

Основни цели на програмата:

  • Окуражаване на безработните жени да стартират свой собствен бизнес;
  • Жените-предприемачки да придобият допълнителни умения за проучване на условията за експорт на продукцията си;

Методика на обучение:

При провеждането на обучителните семинари се ползват две методики:

  • Бизнесръководство "Как да започнем малък бизнес "
  • Ръководство за износ " По-добър бизнес за жени"

При разработването на методиките са ползвани основно материали, публикувани от Европейската мрежа за инициативи по заетостта на жените /LEI/. Мрежата е изградена през 1987 година от Европейската комисия, за да подпомогне жените при създаването и управлението на собствен бизнес и реализиране на износ.

Семинари

За периода 2000 - 2003 година Фондация "Джендър проект в България" е провела над 30 семинара в цялата страна, с участието на повече от 400 безработни жени, регистрирани в Бюрата по труда и 25 жени-предприемачки.

Партньори

Основни партньори по набирането на участничките в семинарите са : Бюрата по труда, Фондация за развитие на предприемачеството, програма JOBS на ПРООН, Бизнесцентрове за насърчаване на предприемачеството.

Донори

GLOBAL FUND FOR WOMEN - USA MAMA CASH - NETHERLANDS