"Тя и Той - две роли в една пиеса"

30 минутен документален филм, съвместна продукция на Фондация "Джендър проект в България" и Българска Национална Телевизия с финансовата подкрепа на UNIFEM - TRUST FUND.


Забележка: Авторските права са на БНТ. Без право на излъчване. Достъп до продукта - само за образователни цели при условия, договорени с фондация "Джендър проект в България".


Автори: Зорница Гюрова и Бистра Бонева
Режисьор: Людмил Колев
Продукция -2000г.Филмът разкрива с документална точност историите на две жени от Сливенския затвор, убили мъжете си в резултат на дългогодишен домашен тормоз. Жените - жертви, превърнали се в насилници разкриват по драматичен начин как са стигнали до кървава саморазправа и убийство в резултат на състоянието на безпомощност и страх, в което са се намирали.
Изповедите на жените се редуват с експертното мнение на психолога на женския затвор, който разкрива психологичните характеристики, както на жертвата на домашно насилие, така и на насилника.
Без да дава категорични оценки и по един убедителен начин филмът разкрива митовете и реалностите за домашното насилие в България, традиционните патриархални стереотипи и народопсихология, които налагат културата на мълчание и високата степен на толерантност на българското общество към домашното насилие като норма на поведение.


 

"Пет сюжета на тема: женско-мъжко"

30 минутен документален филм, съвместна продукция на Фондация "Джендър проект в България" и Българска Национална Телевизия с финансовата подкрепа на UNIFEM - TRUST FUND.

Забележка: Авторските права са на БНТ. Без право на излъчване. Достъп до видеопродукта - само за образователни цели при условия, договорени с фондация "Джендър проект в България".


Автори: Зорница Гюрова и Бистра Бонева
Режисьор: Людмил Колев
Продукция -2001г.


Авторите на филма предлагат пет различни гледни точки на възприемане на женските и мъжките социални роли в съвременното българско общество. По един динамичен и оригинален начин се разкриват джендър-посланията, които ни внушават рекламите, изкуството, театъра, религията.
"Мъжкото" и "женското" като категории на културата и на социума са представени и през погледа на децата от село Паталеница и директора на местното училище, които работят по програмата на фондация "Джендър проект в България" - Джендър образование, търсейки нови атрактивни форми за интерпретация на проблемите на половите различия и нужди.
Филмът акцентира върху ролята на неправителствените организации и алтернативни модели, които те предлагат за възпитание на децата в дух на толерантност, спазване на човешките права и зачитане на различията.


 

"Женската енергия"

30 минутен документален филм, съвместна продукция на Фондация "Джендър проект в България" и Българска Национална Телевизия с финансовата подкрепа на UNIFEM - TRUST FUND.

Забележка: Авторските права са на БНТ. Без право на излъчване. Достъп до видеопродукта - само за образователни цели при условия, договорени с фондация "Джендър проект в България".


Автор: Зорница Гюрова
Режисьор: Людмил Колев
Продукция -2001г.


Този филм се опитва да даде отговор на въпроси, които на пръв поглед ни се струват маловажни. Окото на камерата преминава през черно-белите кадри от времето на усиленото строителство на социализма, когато "женската енергия "е впрегната като работна ръка, бригадирка, "майка героиня", тъкачка-ударничка.
След тази историческа ретроспекция авторите на филма визират обществената значимост на проблемите на бедността, пазара на труда и джендър аспекти на съществуващата дискриминация. Неплатеният труд на жените в семейството/домакинството/ не се отчита и признава като принос към съвкупния вътрешен продукт. Само 17,8% от предприемачите в България са от женски пол. Жените в частния сектор са подложени на скрита и явна неравнопоставеност без да са гарантирани условията на труд и заплащане, заложени в българското законодателство.


 

"Стъклен таван"

30 минутен документален филм, съвместна продукция на Фондация "Джендър проект в България" и Българска Национална Телевизия с финансовата подкрепа на UNIFEM - TRUST FUND.

Забележка: Авторските права са на БНТ. Без право на излъчване. Достъп до видеопродукта - само за образователни цели при условия, договорени с фондация "Джендър проект в България".


Автор: Зорница Гюрова
Режисьор: Людмил Колев
Продукция -2001г.


Равностойното участие на жените при вземането на решения не е просто въпрос на морална справедливост и демокрация. То е важно, за да може да има прозрачно и отговорно управление, а също така и да има баланс, който реално да отговаря на състава на обществото.
Филмът "Стъклен таван" проследява в исторически и социален дискурс битката на българските жени за равнопоставен достъп до политиката. В България демократизирането е съпроводено от изтласкването на жените от структурите на реалната власт - процес, който рязко отдалечава страната ни от стандартите на Европейския съюз.
България е една от последните страни в Европа, която още няма действащи държавни механизми, осигуряващи реалното равноправие на двата пола. Конституционният принцип на формално равенство и недискриминиране не защитава жените срещу посегателства върху човешките им права и не гарантира равен достъп до ресурсите на обществото.


 

"Несподелено мълчание"

52 минутен документален филм, съвместна продукция на Фондация "Джендър проект в България", реализирана с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.

Несподелено мълчание
Забележка: Авторските права са на "Джендър проект в България". Без право на излъчване. Достъп до видеопродукта - само за образователни цели и при условия, договорени с фондация "Джендър проект в България".


Автор: Бистра Бонева
Режисьор: Агнес Филипова
Продукция -2000г.Чувствителността на българското общество към насилието над жените в маргинализираните етически групи все още е приоритет само на неправителствените организации и трудно разчупва ледовете на консервативните патриархални стереотипи в общността и извън нея. Битката за човешки права на малцинствата се води преди всичко в обсега на колективните такива. Всеки дебат за скритата дискриминация на жените в семейството и извън него се възприема като феминистки каприз.
Жените от етническите групи все още трудно се преборват за право на своя личностна и гражданска биография. Това е избор, който жените трябва да направят сами. За да промениш нагласите на света към теб - различната от гетото и "Чеча" е необходимо и лично усилие, желание за промяна на социалния ти АЗ извън дома, поемане на отговорностите и предизвикателствата в крак с новото време.
Най-важното е а спреш мълчанието и да отхвърлиш мисълта, че си виновна, само защото си жена и си поискала да вземеш решение за живота си сама.
Само ако поискаш това от себе си, може да го очакваш и от другите. Останалото се крие в несподеленото мълчание.