"ПЪТЯТ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ ОТ МАХАЛАТА ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ"

Издание на фондация "Джендър проект в България"

ПЪТЯТ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ ОТ МАХАЛАТА ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - корица
Книгата е изготвена с подкрепата на Европейския съюз по проект “Ромските жени в България – активни и успешни”/ CSDP 2004 Lot 1-014 и се реализира в рамките на национална програма ФАР “Развитие на гражданското общество – 2004”


Авторски екип:
Калинка Сливкова, Стоила Бонгалова, Радостина Якимова
Превод: Елена Стоянова


 

Книгата може да изтеглите оттук
{edocs}docs/BOOK BG.pdf,600,200,link{/edocs}

 


 

"Джендър и Медии" - методика по джендър обучение

Издание на фондация "Джендър проект в България" и издателство "Бул Корени", 2003

Джендър Медии - корица Методиката е разработена с подкрепата на програма Matra/KAP към посолството на Кралство Холандия в България


Авторски екип:
Бистра Бонева
Д-р Мария Нейкова
Доц. д-р Теодора ПетроваМетодиката "Джендър и Медии" е предназначена за преподаватели от висшите учебни заведения, които биха искали да се посветят на джендър обучението и неговите предизвикателства.
От друга страна тя може да бъде използвана и от по-широка аудитория: журналисти, професионалисти и представители на институции, чиято дейност е пряко свързана с решаване проблемите на мъжете и жените в България.
Изданието обединява в четири раздела проблемните области: джендър теория;правата на човека - джендър аспекти; образование, комуникации, медии; тестове за оценяване.


 

"Ръководство по джендър обучение"

Издание на фондация "Джендър проект в България" София, 1999
Ръководство по Джендър обучение - корица
Методиката е разработена с подкрепата на програма Matra/KAP към посолството на Кралство Холандия в България

В това ръководство, предназначено за учители, са разработени примерни учебни планове и програми за джендър обучение на ученици от IV до XI клас.

Изданието включва адаптирани към българските реалности текстове и методи, предоставени от американската неправителствената организация "Защитници за човешки права", както и опита на българските учители, които са експериментирали успешно учебния курс.
 

Бизнесръководство " Как да започнем малък бизнес "

Издание на фондация "Джендър проект в България" София, 1998 със финансовата подкрепа на Global Fund for Women - USA.
При разработването на методиката са ползвани основно материали, публикувани от Европейската мрежа за инициативи по заетостта на жените /LEI/. Мрежата е изградена през 1987 година от Европейската комисия, за да подпомогне жените при създаването и управлението на собствен бизнес.

Ръководството е предназначено за безработни жени, като основната цел е окуражаване на жените да започнат да мислят в посока на стартиране на собствен бизнес. То включва основни базови понятия за процеса на иновационното мислене, генерирането на новаторски идеи за бизнес, тестване на идеите, проучването на пазара и конкурентноспособността на идеята.
 

Ръководство за износ "По-добър бизнес за жени"

Издание на фондация "Джендър проект в България" София, 1998 със финансовата подкрепа на Global Fund for Women - USA.

Ползвани са материали, публикувани от Европейската мрежа за инициативи по заетостта на жените /LEI/, адаптирани към българските условия.

Ръководството е насочено към жените - предприемачки, които имат собствен бизнес и желаят да се ориентират към износ. Посочени са конкретни практически съвети как може да бъде проучен пазара в чужбина, първи стъпки в износа, начини за намиране на контакти, как и къде можем да рекламираме стоката си, попълване на документация за износ и т.н. 

Проект "ЖЕНИТЕ МОГАТ - III" в България - "Солидарни в грижата за нашата община"

Издание на фондация "Джендър проект в България" София 2004 год. на български и английски език в изпълнение на проект "Жените могат - III" в България като част от регионален проект на Gender Task Force към Пакта за стабилност и финансиран от правителството на Кралство Норвегия.

Авторски колектив:
Виолета Влахова
Станимира Хаджимитова
Бистра Бонева
Политологичен център: Венелин Стойчев, Росица Кабзева, Вера Маркова, Паскал Бояджийски, Ивелина Алексиева, Биляна Пилц, Габриела Маринова


Отчетът съдържа описание на проекта, дейностите, медийното отразяване, анализ на проведените анкети от всеки семинар, даващ моментната картина на проблемите на жените и националната среща за отчитане на проекта, извършен от Политологичен център.


 

WOMEN CAN DO IT - III - Locally Elected Women Making a Difference see Regional Report

Издание на фондация "Джендър проект в България" София 2004 год. на английски език в изпълнение на регионалния проект "Жените могат - III" на Gender Task Force към Пакта за стабилност и финансиран от правителството на Кралство Норвегия.

 

Авторски колектив:
Станимира Хаджимитова
Соня ЛокарОтчетът съдържа описание на проекта и целите му, локалния подход към изпълнение на проекта, подробности по дейностите и националните кампании, резултати и препоръки. 

ДЖЕНДЪР ТАСК ФОРС България 2000 - 2001

Издание на фондация "Джендър проект в България" София 2001 год. на български и английски език с подкрепата на правителството на Австрия.Авторски колектив:
Станимира Хаджимитова
Калинка Сливкова
Ана Мичева
Екип на Политологичен център: Емил Кошлуков, Венелин Стойчев, Росица Кабзева, Светлана Дончева, Вера Маркова, Габриела Маринова.Изданието съдържа описание на проекта "Жените могат" в България, цели, методика, семинари, резултатите от наблюдението и оценката на 36 семинара по проекта, извършени от Политологичен център, емпирично и социологическо изследване по поръчка на фондация "Джендър проект в България".


 

Ръководство " Roma Women Can Do It " /Ромските жени могат/

Ръководство Ромските жени могат - корица Настоящето ръководство е преиздадено с финансовата подкрепа на Stability Pact Gender Task Force в рамките на регионалния проект "Ромските жени могат" през 2003 година.
Ръководството е двуезично издание - на български и ромски език и е предназначено за ромските жени. Основните теми, които съдържа са : политиката - пътят на жените; езикът е сила ; техники на доминиране ; общуване и разрешаване на конфликти ; превъзмогване на стреса ; техники на говорене и водене на дискусии ; творческо разрешаване на проблеми; политически кампании и инициативи.
 

Проект "Ромските жени могат" в България

Ръководство Ромските жени могат - корица Издание на фондация "Джендър проект в България", София 2003 год. в изпълнение на проекта "Ромските жени могат", като част от регионален проект, финансиран по линия на Gender Task Force на Пакта за стабилност и правителството на Кралство Норвегия.
Отчетът съдържа подробности за проведените обучения, получените резултатите и научените уроци по време на изпълнението на проекта в България.
 

Информационен наръчник за парламентаристи

Информационен наръчник за парламентаристи - корица Настоящият справочник е изготвен от женски неправителствени организации от Централна и Източна Европа - България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, по инициатива на "Мрежа на жени Изток-Запад", Полша (Network of East-West Women Polska (NEWW-Polska) с финансовата подкрепа на Фонда на ООН за развитие на жените (UNIFEM.) и е предназначен за парламентаристи.
Повече информация за проекта може да се намери на: уеб страница http://www.neww.org.pl.
Основната визия на проекта е да се възползва от предстоящото разширение на Европейския съюз, за да заздрави икономическите права на жените и равнопоставеността на половете. Основната цел е да се подкрепи социално-полова и икономическа справедливост за жените от Централна и Източна Европа и се поощри по-добро разбирателство и сътрудничество между страните от ЕС и другите европейски страни; една визия за Европа, където всички граждани са равни, без значение дали са в ЕС или Централна и Източна Европа и независимо от техния пол.
Преводът от английски и текстовете за България са подготвени от Фондация "Джендър проект в България". Българското издание се публикува и разпространява с любезната финансова подкрепа на Фондация "Център за изследвания и политики за жените".

Наръчникът може да изтеглите оттук

{edocs}docs/Jenite v Evropa.pdf,500,300,link{/edocs}