Настоятелство

Светлана Венцеславова Дичева – Христова

Иван Начев Иванов

Лилия Ананиева Абаджиева

Славянка Михайлова Стойкова

Станимира Рангелова Хаджимитова

 

Екип

Станимира Хаджимитова - Директор и основател на фондацията

Девиз: "Силният човек не се страхува от обединение, а го търси и създава!"

Станимира Хаджимитова По образование е инженер по автоматизация на производството. Специализира и Международни икономически отношения. Дългогодишният й стаж във външна търговия като износител на машиностроителна и селскостопанска продукция, в това число и като частен предприемач я изграждат като ръководител и подготвят множеството й контакти на национално и международно ниво. Според нея работата й, посветена на каузата за издигане ролята на жените в обществения и политически живот на страната е естествен етап в личното й развитие на успяла и доказала качествата си жена. От 1999г. е Национален НПО Координатор на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност, като под нейно ръководство се реализирани редица проекти в страната и се подготви създаването на Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола, обединяваща представители на институциите, НПО, медиите, политическите партии. Член е на Обществения съвет към Комисията по въпросите на гражданското общество към 39-то Народно събрание и е съветник към Глобалния Женски Фонд в САЩ. Член е и на LIONS клуб "София Средец". Участник е в IV Международна Конференция на ООН за жените в Пекин, 1995 г. и в сесията на ООН по подготовка на прегледа на изпълнението на Пекинската платформа за действие, Ню Йорк, 2000 г. Преминала е обучения по: джендър мейнстрииминг; джендър анализ на бюджет и политики; интегриране на джендър подход в предотвратяване и решаване на конфликти. Любима тема за работа: засилване ролята на жените в управлението и политиката.

 

Теменужка Панкова - Гл. счетоводител

"Ако джендър демокрацията не се постига с пари, значи са необходими много пари".

Президент на счетоводна къща "НИК - Панкова" за данъчно, финансово-правни и осигурителни консултации и обучения по икономически и правни въпроси за ръководни кадри, счетоводители и други специалисти в страната и чужбина. Дългогодишен главен счетоводител, финансов директор и член на УС на Машиноекспорт АД. Във Фондацията  извършва вътрешен одит на дейността.

 

Диана Кованджиева - счетоводител

Диана Кованджиева

Образование: математика -СУ "Кл.Охридски". Работи във фондацията от 2002 г., като в допълнение на работата по първичното осчетоводяване, осигурява и административното обслужване на дейността. Има богат опит в осчетоводяването и отчитането на международни проекти. Акуратността е нейно основно качество, което я определя като незаменим сътрудник.

 

 

 

 

 

 

 

Доброволци:

Петя Янкова

Радост Карамихалева

Звездица Георгиева

Цвета Стоева

 

Сътрудник:

Ивайло Георгиев

 

Поддръжка на сайта:

Вяра Христова


Проект Да научим!

SEE WoRD