Gender Project for Bulgaria Foundation is now called

Center for Sustainable Communities Development!

This change is a result of the analysis done by the team and the Board of Trustees in connection with the 25th Anniversary, which the Foundation will celebrate in May 2020 and the new Development Strategy - 2030. We remain focused on policies and laws on gender equality on a national and global scale, but we are expanding our activities in the field of international development cooperation.

През м. май, екипът на ДПБ проведе обучение на територията на гр. Перник с екипа на фондация „ПУЛС“ по темата за икономическо овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор.

Обучението и срещата са част от експертната дейност по проект WeGo! По време на тези срещи бяха представени инструментите заложени в наръчника за повишаване на личната самооценка на клиентите на центъра, умения и знания за защита в интернет пространството, разпознаване на фалшивите обяви за работа, търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване, явяване на интервю и т.н. В рамките на тези срещи социалните работници споделиха своя опит досега и коментираха възможностите за включване на нови или видоизменени инструменти.

След успешното приключване на обученията, работата премина на етап оперативна работа с жените – клиенти на центъра в посока менторски сесии. Експертите на ДПБ Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева бяха подпомогнати в своята работа от обучителя на Български център на жените в технологиите – Василена Нинова.